Fraudebeleid

Verzekeren is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Quakel Assuradeuren B.V. heeft vertrouwen in de eerlijkheid van haar klanten. Aangezien u, als eerlijke klant, ook de dupe bent als iemand anders fraudeert, is dat voor ons des te meer reden om fraude te bestrijden. Graag geven wij u dan ook meer uitleg over fraude en de gevolgen daarvan.

Wat is verzekeringsfraude:

Verzekeringsfraude is wanneer iemand probeert een verzekeraar of verzekeringsmaatschappij opzettelijk op te lichten, met het doel er voordeel uit te halen. Te denken valt aan:

 • Het bewust onjuiste informatie invullen of achterhouden van relevante informatie bij de verzekeringsaanvraag, terwijl wij er wel om vragen.
 • Het verdraaien van feiten en gebeurtenissen biij het claimen van een schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen met een ander verhaal.
 • Het veranderen van bedragen op nota’s.
 • Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was.

 

Voorkom misverstanden:

Voorkom fouten en onduidelijkheden. Weet u bij het aanvragen van een verzekering niet goed wat wij bedoelen met een bepaalde vraag óf weet u niet goed op welke manier u moet handelen bij een schademelding? Neem dan contact op met uw adviseur. Door even te bellen voorkomen we samen misverstanden.

Hoe sporen wij fraude op?

Wij doen er zoveel mogelijk aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Uiteraard houden wij ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van fraude. Zo controleren wij op fraude:

 • Wij maken gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen, de CIS Databank. Bij het afsluiten van een verzekering of bij de behandeling van een schadeclaim kunnen wij aan de hand van dit systeem zien of wij juist zijn geïnformeerd.
 • Wij trainen onze medewerkers om fraude te herkennen.
 • Wij raadplegen openbare bronnen zoals het kentekenregister van de RDW, Kvk en internet.
 • Zodra wij vermoeden dat er sprake is van fraude, informeren wij de volmachtgever. Zij nemen dan het onderzoek van ons over en geven ons instructies over de verder behandeling.
 • Onze volmachtgever zet verder onderzoek ingang waarbij gebruik gemaakt kan worden door gespecialiseerde onderzoekbureaus.

Welke maatregelen kunnen er getroffen worden bij fraude?

Zodra er voldoende feiten zijn verzameld om te kunnen stellen dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen, wordt de betrokken persoon hiervan op de hoogte gesteld. Deze krijgt dan de mogelijkheid geboden om aanvullende uitleg te verschaffen. Hierna bepaalt de volmachtgever (verzekeraar) of er maatregelen worden getroffen. Bij een bewezen fraude wordt de betrokken persoon schriftelijk (aangetekend) geïnformeerd over de maatregelen, denk hierbij aan:

 • Onthouding van schadevergoeding.
 • Gemaakte onderzoekskosten in het kader van het fraudeonderzoek kunnen worden verhaald.
 • Beëindiging van de verzekering(en) waarop fraude is gepleegd. Ook beëindigen wij mogelijk andere verzekeringen van de betreffende verzekeringsnemer bij Quakel Assuradeuren B.V.
 • Interne vermelding in het frauderegister van de volmachtgever en de gevolmachtigde.
 • Opname van de persoonsgegevens van de betrokkene in het Externe Verwijzigingsregister (EVR) van het Centraal Informatie Systeem (CIS) van het Verbon van Verzekeraars en is in beheer bij Stichting CIS. Het EVR kan ook door andere financiële instellingen worden geraadpleegd en bevat verwijzingsgegevens van (rechts)personen die betrokken zijn geweest bij incidenten.
 • Melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.
 • Aangifte bij de politie.

Fraude melden:

Wilt u eventuele fraude bij ons melden, stuur dan een e-mail naar fgb@quakel.nl . Onze fraudecoördinator neemt uw melding in behandeling. Wij verzekeren u dat wij strikt vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wilt u anoniem informatie verstrekken over door u ontdekte fraude dan kunt u natuurlijk ook bellen naar het Meldpunt Misdaad Anoniem: 0800-7000