Klachtenbeleid

Bent u ontevreden over onze dienstverlening?

Wij stellen uw mening over onze dienstverlening en producten zeer op prijs, dit biedt ons de mogelijkheid om te blijven verbeteren. Het kan zijn dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen, wij kijken dan graag samen met u hoe we uw klacht kunnen oplossen.

U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen:

  1. Dien uw klacht in via het klachtenformulier
  2. Stuur een mail naar info@quakel.nl met als onderwerp “klacht en uw polisnummer”
  3. Of stuur uw klacht per post naar:

Quakel Assuradeuren B.V.

Postbus 676

2400 AR Alphen aan den Rijn

De behandeling van uw klacht:

Na het melden van uw klacht ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Uw klacht wordt daarna toegewezen aan een klachtbehandelaar. Deze behandelaar is een geen medewerker van de betreffende afdeling en kent de voorgeschiedenis niet. Zo kan de klachtbehandelaar onbevooroordeeld een standpunt innemen.

Reactietermijn:

Binnen 5 werkdagen na het indienen van u klacht ontvangt u een inhoudelijke reactie op uw klacht. Dat doen wij het liefst telefonisch waarna u ook een schriftelijke bevestiging ontvangt van hetgeen besproken. Krijgen wij telefonisch geen contact met u, dan ontvangt u onze reactie per email of post.

Lukt het ons niet om binnen 5 werkdagen te reageren? Dan laten wij u dat op tijd weten.

Is uw klacht niet tot tevredenheid opgelost?

Bent u het niet eens met ons standpunt en komen we er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot een bevoegd rechter of tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Het Kifid vormt een onpartijdig oordeel en geeft advies aan u als klant en/of aan ons als Gevolmachtigd Agent.

 

U kunt uw verweer richten aan:

  • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

  • Of u dient uw klacht online in via Kifid.nl