Wie zijn wij

Quakel Assuradeuren treedt namens de Bovemij op als gevolmachtigd agent. Dit betekent dat we namens die partij binnen afgesproken kaders risico’s accepteren, administreren en schades afhandelen.

We zijn ontstaan door de samenwerking met Enra Verzekeringen BV (dochteronderneming van de Bovemij) en Combi Motors Verzekeringen BV. De aandelen van ons bedrijf zijn voor 50% in handen van Enra Verzekeringen BV en 50% van Quakel Holding BV. De bedrijfsvoering wordt niet beïnvloed doordat Enra Verzekeringen BV aandeelhouder is.

Quakel Assuradeuren BV treedt op als huisvolmacht van Combi Motors Verzekeringen BV. Dit houdt in dat zij met de uitoefening van haar werkzaamheden verbonden is aan Quakel Assuradeuren. Er is dus sprake van ongebonden selectieve bemiddeling. De huisvolmacht neemt een preferente rol in, maar het belang van de klant staat altijd voorop.

Conflicterende belangen

Doordat medewerkers van Quakel Assuradeuren BV werkzaamheden verrichten voor zowel Quakel Assuradeuren BV als Combi Motors Verzekeringen BV, kan het gebeuren dat een zogenaamde conflicterende situatie ontstaat tussen het uitvoeren van de functie bij beide bedrijven. In dat geval volgen wij een aantal specifieke stappen. Deze kunt u terug vinden in onze procedure conflicterende situaties.